وزارت خارجه: نشست روسیه و ترکیه بدیل روند دوحه نیست

کد خبر: 87336