آریانا سعید آوازخوان خوب کشور که به عنوان فعال حقوق زن در حاشیه نشست سران ناتو در لندن اشتراک کرده است، از بازگشت نظام طالبانی ابراز نگرانی کرد.

آریانا سعید آوازخوان خوب کشور که به عنوان فعال حقوق زن در حاشیه نشست سران ناتو در لندن اشتراک کرده است، از بازگشت نظام طالبانی ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، آریانا سعید به عنوان فعال حقوق زن در نشست رهبران ناتو در لندن سخن گفته و از بازگشت طالبان به قدرت ابراز نگرانی کرده است.
خانم آریانا در جریان سخنرانی‌اش گفت: قرار است جامعه جهانی از افغانستان بیرون شود و یا به توافقی با طالبان یابند. من هم مثل هر کس دیگر از پروسه صلح استقبال می‌کنم، اما نمی‌خواهم حقوق زنان و دستاوردهایی که در ۲۰ سال گذشته به دست آمده است،‌ قربانی شود.
وی افزود: در صورت خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان دوباره جنگ بالای ثروت و قدرت میان آن‌ها آغاز می‌شود و افغانستان دوباره به عقب برگشته لانه تروریزم خواهد شد. که بسیار نگران کننده است.
خانم آریانا از نیروهای ناتو برای آموزش نظامیان کشور وکمک به مردم افغنستان ابراز خرسندی کرد.
او افزوده: یکی از چالش‌هایی که من برای خود داشتم، اجرای کنسرت در استدیوم ورزشی کابل بود، جایی که طالبان آشکارا در ملاء عام زنان را با شلیک گلوله به فرق سر شان، اعدام می‌کرد. جالب است که این کابوس دوباره به یک امید مبدل شد و یقیناً که این همه اجراآت بدون حمایت نیروهای امنیتی افغان که از سوی ناتو آموزش دیده بودند و حمایت شده بودند، ناممکن بود

کد خبر: 59804