اتحادیه جهان اسلام به حمایت عربستان سعودی، نشست مشترک علمای برجسته دینی افغانستان و پاکستان را برگزار کرده است.


به گزارش خبرگزاری دید، شیخ محمد بن عبدالکریم العیسی دبیرکل اتحادیه جهان اسلام میزبان علمای برجسته دینی افغانستان، پاکستان و برخی از کشورهای اسلامی است تا درباره مسیر صلح و آشتی ملی بین جناح‌های درگیر جنگ در افغانستان بحث و رایزنی کنند.
این نشست با سخنرانی محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیرکل اتحادیه جهان اسلام، نورالحق قادری، وزیر امور دینی پاکستان و محمد قاسم حلیمی ‌وزیر حج و اوقاف افغانستان گشایش یافت.
هدف از این نشست تلاش برای پایان جنگ و برقراری صلح در افغانستان خوانده شده است.
برگزارکنندگان این جلسه می‌گویند که اتحادیه جهان اسلام با برگزاری این نشست می‌خواهد مسئولیت دینی خود را در قبال سایر برادران مسلمان انجام دهد و آن‌ها را در جهت وحدت، همبستگی،‌ همزیستی، امنیت اجتماعی و مصئونیت شهروندان تشویق کند.
سایر علمای برجسته مذهبی پاکستان و افغانستان نیز در این جلسه شرکت کرده‌اند.
این کنفرانس در پنج جلسه با ۲۰ سخنرانی اصلی علمای ارشد برگزار می‌شود. موضوع‌های مورد بحث صلح، مدارا، میانه‌روی و آشتی در اسلام و نگاه اسلام به محافظت از عزت بشری و حق حیات است.
عربستان سعودی با داشتن نفوذ قابل توجه بالای علمای دینی پاکستان، افغانستان و طالبان می‌تواند نقش مهمی در پایان خشونت در افغانستان داشته باشد.
گروه طالبان تاکنون تایید نکرده است که در این نشست شرکت می‌کند یا خیر.

کد خبر: 91640