خبرگزاری دید: رییس جمهور اشرف غنی با رهبران سیاسی و جهادی برای دست یافتن به اجماع قوی سیاسی و توحید دیدگاه‌ها در روند صلح، سفر آتی رییس جمهور و داکتر عبدالله به امریکا و اوضاع جاری کشور نشست مشورتی برگزار کرد.


این نشست امروز دوشنبه(۳۱ جوزا) در کاخ چهار چنار ارگ برگزار شده است. عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایند‌گان، حامد کرزی رییس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی، محمد محقق مشاور ارشد رییس جمهور در امور سیاسی و امنیتی، محمدکریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی، اسماعیل‌خان رهبر جهادی، محمدیونس قانون معاون پیشین ریاست جمهوری، عنایت‌الله بابر فرهمند معاون اول شورای عالی مصالحه ملی، فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی حضور داشته‌اند.


طبق اعلام ارگ ریاست جمهوری، اعضای نشست تاکید کرده‌اند که روند صلح اولویت جمهوری اسلامی افغانستان است و تمام گام‌های بعدی در این روند با تفاهم و اجماع لازمی برداشته خواهد شد.
در این نشست تأکید شده است که صف واحد و اجماع قوی سیاسی برای تحکیم صلح و ثبات، استحکام نظام جمهوری و حمایت از نیروهای دفاعی کشور امر حتمی و ضروری است و از حمایت قوی مردمی از نظام جمهوری برای تحکیم ثبات استفاده اعظمی صورت گیرد.


ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که در این نشست درباره سفر متوقعه رییس جمهور و رییس شورای عالی مصالحه ملی به امریکا بحث شده و این سفر پراهمیت خوانده شده است.
در پایان این نشست تأکید شده است که برگزاری این چنین مجالس برای استحکام صف واحد و تحکیم هرچه بیش‌تر اجماع سیاسی ادامه یابد.

کد خبر: 92211