جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها روز پنجشنبه باحضور اعضای کمیته و اشتراک نمایندگان برخی از رسانه های خصوصی به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رییس این کمیته برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دید، نخست نماینده دادستانی کل از بررسی بیست و دو قضیه مربوط به خشونت علیه خبرنگاران به جلسه گزارش ارائه کرد که براساس آن از آن جمله قضایا، به تعداد ۹ قضیه نهایی شده و نسبت به آن حکم محکمه صادر شده است، چهار قضیه دیگر تحت دوران محاکماتی قرارداشته در مورد برخی قضایای دیگر حکم جلب متهمان صادر شده است.
همچنین نماینده امنیت ملی از اقدامات صورت گرفته در رابطه با پیگیری هشت مورد خشونت علیه خبرنگاران به جلسه گزارش و راجع به هریک توضیحات لازم ارائه کرد.
قضایای مرتبط به تهدیدات کارکنان و مسئولان رسانه‌ها در ولایات پکتیکا، جوزجان، کابل و برخی دیگر مناطق کشور توسط اداره امنیت ملی مورد رسیدگی قرار گرفته و تدابیر لازم امنیتی نیز اتخاذ گردیده است.
نماینده وزارت داخله نیز از پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران در ولایت ننگرهار، ولایت تخار، ولایت هلمند، قضیه ترور سلطان محمد خیرخواه در ولایت خوست، قضیه خشونت علیه خبرنگار تلویزیون آئینه، خشونت صورت گرفته علیه تلویزیون دنیای نوین در ولایت فراه و تهدید علیه رادیو و تلویزیون ماه نو در ولایت تخار به جلسه گزارش داد.
سرور دانش از اقدامات نهادهای امنیتی و عدلی کشور راجع به پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران ابراز خرسندی و تلاش های صورت گرفته را در جهت مبارزه با خشونت علیه خبر نگاران مؤثر و پر دستاورد عنوان کرد.
آقای دانش همچنین بر رسیدگی سریع و دقیق به قضایای خشونت علیه خبرنگاران توسط نهادهای ذیربط تأکید کرده و با اشاره به جایگاه جهانی افغانستان در بخش آزادی بیان، حمایت از خبرنگاران و حق دسترسی به اطلاعات، از نهادهای مسئول خواست که مکلفیت‌های قانونی خویش را به درستی انجام دهند.

کد خبر: 46954