مسئولان فیفا یا موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با نشراعلامیه‌ای می‌گویند: نصب استیکرها در کاپی تذکره‌ها به علت عدم آمادگی کافی در قسمت ثبت نام مکرر اشخاص و متاثر شدن شفافیت انتخابات نگران کننده است.
به گزارش خبرگزاری دید، در اعلامیه فیفا آمده است، نظر به تصمیم اخیر کمیسیون و حکومت افغانستان که استیکرها در پشت تذکره نصب گردد، یک سلسله نگرانی‌ها را در جامعه بالا برده است.
مسئولان فیفا می‌گویند: تا زمانی‌که کمیسیون درمشارکت با اداره ثبت احوال نفوس، بانک معلوماتی و یونت معلوماتی در سطح هر ولایت ایجاد نکند، روند شفافیت انتخابات آسیب‌پذیر می‌باشد.
فیفا باور دارد که ایجاد یونت معلومات ولایتی درتسریع روند و تفتیش مفید بوده، درعین حال فرصت نظارت را برای نهادها و احزاب سیاسی نیز مساعد می‌سازد.
مسئولان فیفا از حکومت و جامعه جهانی می‌خواهد روی پلان جامع امنیتی انتخابات کار کنند تا با آغاز همزمان پروسه ثبت نام رای دهندگان در مرکز ولایات و ولسوالی‌ها از همه‌شمول بودن روند اطمنیان حاصل گردد.
فیفا از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می‌خواهد به انکشاف سریع ظرفیت‌های تخنیکی و قابلیت‌های ممکنه که بتواند کمیسیون انتخابات را در بالا بردن میزان اعتبار و مشروعیت انتخابات کمک کند، اقدام نماید.
بربنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات، از آغاز روند ثبت نام تاکنون بیش از یک‌ونیم میلیون تن ثبت نام کرده‌اند.


کد خبر: 29279