نمایشگاه آثار تاریخی افغانستان تحت نام گنجینه‌های افغانستان در موزیم تاریخی هانگ‌کانگ افتتاح شد.

نمایشگاه آثار تاریخی افغانستان تحت نام گنجینه‌های افغانستان در موزیم تاریخی هانگ‌کانگ افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ درافتتاحیه این نمایشگاه گفت که این نمایشگاه و آثار آن تنها مربوط به یک فرد و یا جامعه نبوده بلکه مربوط تمام مردم دنیا می‌باشد.
باوری افزود: این آثار مولد ذهن خلاق خلق کننده آن‌ها بوده که بدون زبان و ترجمه تاریخ و فرهنگ یک کشور را بیان می‌نماید.
در همین حال ده‌ها تن از این نمایشگاه بازدید کردند.

کد خبر: 58072