نمایی از شهر کابل- کوه چهل دختران

عکس از طارق قاسمی


کد خبر: 8446