نمایی از شهر کابل- کوه چهل دختران

عکس از طارق قاسمی

کد خبر: 8446