هم‌زمان با افزایش انتقادها مبنی‌ بر کمپاین‌های پیش از وقت شماری از دسته‌های انتخابات ریاست جمهوری، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که این دسته‌ها تاکنون نامزدان احتمالی ریاست جمهوری‌اند و تا نشر فهرست نهایی، فعالیت‌های‌شان کمپاین انتخاباتی شمرده نمی‌شود.

هم‌زمان با افزایش انتقادها مبنی‌ بر کمپاین‌های پیش از وقت شماری از دسته‌های انتخابات ریاست جمهوری، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که این دسته‌ها تاکنون نامزدان احتمالی ریاست جمهوری‌اند و تا نشر فهرست نهایی، فعالیت‌های‌شان کمپاین انتخاباتی شمرده نمی‌شود.
ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، دیروز شنبه( هفدهم حمل)، گفته تا هنگامی ‌که فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نشر نشود، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری «احتمالی»‌اند و کمیسیون مستقل انتخابات مانع‌شان شده نمی‌تواند.
آقای سادات افزود که پس از نشر فهرست نهایی، این نامزدان اجازه‌ کمپیاین پیش از وقت را ندارند.
با این حال، دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخابات همواره گفته‌اند که شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، دست به کمپاین‌های پیش از وقت می‌زنند.
پیش از این، چندین‌بار سفرهای ولایتی رییس جمهور غنی و سخنرانی‌های شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در محافل تجمعی مردم، کمپاین پیش از وقت انتخاباتی خوانده شده است.

کد خبر: 45220