رسول شهزاد_ خبرگزاری دید
خبرگزاری دید- کابل: موسسه زنان افغان برای صلح و آزادی به مناسب کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان طی یک کنفرانس خبری خواستار تامین حقوق زنان در افغانستان شدند.
تورپیکی مومند معاون موسسه زنان افغان برای صلح در صحبت به خبرگزاری دید گفت: از آنجای که ما نیز عضو جامعه جهانی هستیم از قطعنامه‌هایی که سازمان ملل متحد برای منع خشونت علیه زنان ارایه می‌کند حمایت کرده و خواستار عملی شدن این قطعنامه‌ها در برابر زنان افغانستان هستیم.
معاون موسسه زنان افغان برای صلح و آزادی همچنان گفت که این برنامه به مناسبت کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان که هر سال از ۲۵ نوامبر « روز بین‌المللی منع خشونت علیه زنان» تا روز دهم دسمبر « روز بین‌المللی حقوق بشر» اجرا می‌شود برگزار شده است و ما خواستار عملی شدن مواد قعطنامه جهانی سازمان ملل برای کاهش خشونت علیه زنان هستیم.

مومند گفت: طالبان باید به زنان افغانستان حق تحصیل و کار را فراهم کنند و نباید زنان را در چهار دیواری خانه محصور کنند. زنان هر روز با خشونت‌های زیادی تجربه کرده است و دیگر نباید تغییرات سیاسی کشور قشر زنان را آسیب بزند.
وی گفت با آنکه زنان نه در جنگ دخیل هستند نه در اقتصاد نه در صلح ولی تغییرات سیاسی در افغانستان در محور زنان است که در تمام عرصه‌ها زنان را آسیب می‌رساند.
در بیست سال اخیر نهادهای زیادی ملی و بین‌المللی برای کاهش و محو خشونت علیه زنان در افغانستان فعالیت کردند و هزینه‌های میلیونی را به مصرف رسانده ولی برایند آن برای زنان افغانستان قابل قبول نیست. این نهاد‌ها نه تنها خشونت علیه زنان را کاهش ندادند که در مواردی باعث افزایش خشونت‌ها شدند.
مومند همچنان خاطر نشان کرد که در دین اسلام که افغانستان نیز یک کشور اسلامی است هیچ گونه ممانعت برای تحصیل و کار زنان وضع نشده است از همین رو گروه طا-لبان نیز باید در مورد زنان راه‌کارهای عملی را ارایه کنند.
رییس موسسه زنان افغان همچنان گفت که آینده زنان افغانستان نامعلوم است حکومت فعلی در حرف گفته که ما حقوق اساسی زنان را تامین می‌کنیم ولی تاکنون عملی نشده است و ما نگران آینده نامعلوم زنان افغانستان هستیم.

با این همه، بعد از سقوط کابل به دست طا-لبان، نهادهای آموزشی و تحصیلی مسدود شدند و بعد از مدت زمانی طا-لبان و مسئولان این نهاد اعلام کردند که مکاتب پسرانه باز شوند و دختران تا صنف ششم حق رفتن به مکتب را دارند این رویکرد طا-لبان در برابر آموزش و تحصیل زنان واکنش‌های زیادی را در سطح ملی و بین‌المللی در پی داشت.
مومند همچنان خاطر نشان کرد که هیچ ضرورتی برای میکانیزم جدید برای آموزش زنان وجود ندارد؛ زیرا مکاتب دختران در کشور به صورت جداگانه مصروف آموزش دختران هستند.
وی همچنان گفت که ما به عنوان یک نهاد زنان افغانستان همواره بر مشارکت و نقش زنان در پروسه‌های ملی تاکید کردیم و در شرایط فعلی نیز خواستار یک صلح و ثابت دایمی در کشور هستیم که در پرتو آن حقوق زنان نیز تامین شود.
گفتنی است که در اخیر این برنامه یک قطعنامه شش ماده‌ای نیز از سوی موسسه زنان افغان برای صلح و آزادی ارایه شد. در این قطعنامه از سازمان ملل خواسته شده که از تطبیق دقیق مواد قطعنامه‌ سازمان ملل برای منع خشونت علیه زنان نظارت جدی کند.
در بخشی دیگر از این قطعنامه آمده است که بالا رفتن گراف خشونت علیه زنان مرتبط به سطح آگاهی مردم می‌باشد. نهاد زنان افغان برای صلح و آزادی از علمای دینی، فعالان مدنی و رسانه‌ها خواسته است که برای محو خشونت علیه زنان مبارزه همه جانبه نموده و نقش ارزشمند شان را در این راستا ادا کنند.

کد خبر: 99831