شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات از موجودیت فساد در ادارات دولتی اظهار نگرانی کردند و سیستم موجود در حکومت را فسادزا خواندند.
به گزارش خبرگزاری دید، سید اشرف سادات فعال مدنی هراتی گفت: فساد اداری در کشور از جدی‌ترین چالش‌ها فراروی حکومت‌داری خوب محسوب می‌شود.
وی، از موجودیت فساد در ادارات دولتی اظهار نگرانی کرد و افزود، سیستم‌ها فسادزا بوده و پیچیدگی در سیستم حکومتی باعث ایجاد فساد شده است.
آقای سادات تاکید کرد که اگر روند فساد همچنان ادامه داشته باشد، مردم در قبال دولت و وعده‌هایش بی‌باورتر خواهد شد.
این فعال مدنی، همچنان در ادامه خاطر نشان ساخت که دولت نتوانسته پاسخگوی خوبی به نگرانی‌های مردم باشد و با موجودیت فساد در دستگاه حکومت، به برنامه‌های حکومت در راستای مبارزه با فساد بی‌باوری خلق شده است.
در همین حال، خانم سکینه حسینی نماینده شورای ولایتی هرات و عضو کمیته مبارزه با فساد اداری شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات نیز، نگرانی خویش را از وضعیت فساد در ادارات ابراز کرد.
خانم حسینی گفت:« ما هم نگرانیم از وجود فساد در ادارات، این فساد امکان دارد در انتخابات آینده تاثیر گذار باشد و باعث فاصله بیشتر بین دولت و ملت شود.»
وی افزود، دولت در کنفرانس‌های بین‌المللی وعده داد که با فساد اداری مبارزه جدی می‌کند و بودجه‌هایی را در این راستا جذب کرد اما باید در این زمینه توجه بیشتر شود.
از سویی هم، مونسه حسن‌زاده معاون والی هرات، می‌گوید: اداره محلی هرات در راستای مبارزه با فساد اداری متعهد است.
او، از بین‌بردن فساد به‌گونه کامل از ادارات را کار محال دانسته و افزود، در راستای کاهش این پدیده منفور تلاش‌ها جریان دارد.


کد خبر: 27303