نگرانی شدید ملل متحد از رشد تروریزم در افغانستان و منطقه

کد خبر: 87121