مسئولان شهرداری هرات از برگزاری یک برنامه ملی برای نهال‌نشانی در بهار پیش‌رو خبر داده و از آمادگی‌ها برای عملی شدن این طرح سخن می‌زنند.
به گزارش خبرگزاری دید، سید وحید قتالی شهردار هرات می‌گوید: برای اجرای این طرح، مشوره‌هایی با برخی از نماینده‌گی‌های سیاسی کشورهای همسایه صورت گرفته تا از تجربیات آنان در این مورد استفاده شود.
وی افزود، تعدادی از کارمندان شهرداری هرات برای گفت‌وگو در این مورد و تحقیقات بیشتر به برخی از کشورها و مناطقی که اقلیم مشابه با هرات دارند، سفر می‌کنند.
شهردار هرات در ادامه گفت: طبق سروی‌های انجام شده در شهر هرات، در حال حاضر از هر سه نفر، برای یک نفر یک نهال وجود دارد که این آمار به تناسب نفوس شهر هرات خیلی کم است.
آقای قتالی ابراز داشت که اداره‌اش توانسته نزدیک به ۵۰۰ هزار نهال را در شهر هرات با تمام خصوصیات آن، شماره و نام‌گذاری کنند.
ولایت هرات از ولایات نسبتاً سرسبز کشور به شمار می‌رفت، اما در سال‌های اخیر با ازدیاد نفوس، وسایط و سرازیر شدن مهاجران داخلی و خارجی به این ولایت، برای داشتن فضا و محیط سالم مستلزم نهال‌نشانی و سرسبزی بیشتری است.


کد خبر: 21686