پادشاه اردن به تازگی نسبت به ظهور دوباره گروه تروریستی داعش در خاورمیانه هشدار می‌دهد و می‌گوید هر اتفاقی که در تهران بیفتد؛ بغداد، عمان، بیروت و روند اسراییل و فلسطین را متأثر می‌کند.

پادشاه اردن به تازگی نسبت به ظهور دوباره گروه تروریستی داعش در خاورمیانه هشدار می‌دهد و می‌گوید هر اتفاقی که در تهران بیفتد؛ بغداد، عمان، بیروت و روند اسراییل و فلسطین را متأثر می‌کند.
عبدالله دوم پاشاه اردن در مصاحبه‌ای با فرانس ۲۴ که در مورد تنش بین ایران و امریکا، توقف روند صلح بین اسراییل و فلسطین و درگیری در سوریه بحث می‌کرد، نسبت به ظهور دوباره داعش در خاورمیانه هشدار داده است.
به گفته وی، گروه تروریستی داعش قصد دارد دوباره خود را در جنوب سوریه و غرب عراق احیا کند.
پادشاه اردن با بیان این که بسیاری جنگجویان خارجی از سوریه به سمت لیبا می‌رود، گفته است:« ما باید با ظهور دوباره داعش مقابله کنیم. این نگرانی بزرگی است.»
‌او افزوده است:«‌ هر آنچه در تهران اتفاق افتد، بغداد، عمان، بیرون و روند صلح اسراییل و فلسطین را متأثر می‌کند.»
پادشاه اردن در ادامه خاطرنشان کرده است که با توجه به نزدیک بودن لیبیا به اروپا، این مسئله طی روزهای آینده به بحث مهمی تبدیل خواهد شد.

کد خبر: 62322