وزارت دولت در امور صلح در واکنش به مخالفت گروه طالبان با ترکیب هیئت مذاکره کننده می‌گوید این هیئت بعد از مشوره با اقشار مطرح جامعه افغانستان ایجاد شده و همه شمول بودن آن به دولت تعلق دارد، نه گروه طالبان.

وزارت دولت در امور صلح در واکنش به مخالفت گروه طالبان با ترکیب هیئت مذاکره کننده می‌گوید این هیئت بعد از مشوره با اقشار مطرح جامعه افغانستان ایجاد شده و همه شمول بودن آن به دولت تعلق دارد، نه گروه طالبان.
به گزارش خبرگزاری دید، ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح امروز یکشنبه(۱۰ حمل) می‌گوید هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بعد از مشوره گسترده با اقشار مطرح و تأثیرگذار جامعه افغانستان ایجاد شده است.
وی در چند رشته توییت با تأکید بر همه شمول بودن این تیم نگاشته است: «تأمین مشارکت مردم و همه‌شمول بودن هیئت به دولت افغانستان تعلق می‌گیرد، نه به گروه طالبان».
خانم انوری در ادامه می‌افزاید: «در این مذاکرات در مقابل طالبان، تنها جمهوری اسلامی افغانستان وجود دارد. جنگ طالبان با دولت است و این هیئت را دولت تنظیم و اعلام نموده است. مداخله در امور طرف مقابل مذاکره، غیرقابل انتظار است».
این در حالی است که گروه طالبان در بیانیه‌ای با ترکیب تیم مذاکره کننده حکومت مخالفت کرده است.

کد خبر: 65633