خبرگزاری دید: دادگاه عالی هند اعلان کرده است که به قضایای چند رهبر افراطی هندو که مردم را برای نسل‌کشی مسلمانان تحریک کرده بودند، رسیدگی می‌کند.

به نقل از صدای امریکا، دادگاه عالی هند روز گذشته اعلان کرده است که به قضایای چند رهبر افراطی هندو که ماه گذشته مردم را در جهت «نسل کشی» مسلمانان تحریک کرده بودند، رسیدگی خواهد کرد.
سه قاضی دادگاه عالی هند گفته‌ا‌ند که یادداشتی را به حکومت ایالتی اوتراکند ارسال کرده و گفته که این قضیه را هفته آینده بررسی می‌کنند.
پولیس ایالت اوتراکند گفته است که در حال بررسی این موضوع است و اقدامات جدی علیه مجرمین اتخاذ خواهد شد. اما تاکنون هیچ کسی بازداشت نشده است.
بر بنیاد گزارش‌ها، در ماه دسمبر سال گذشته، گردهمایی در شهر شمالی هریدوار هند دایر شده که در آن سخنرانان به اشتراک‌کنندگان می‌گویند مردم نباید نگران رفتن به زندان به خاطر کشتن مسلمانان باشند.
یکی از سخنرانان در این ویدئو می‌گوید: حتی اگر فقط صد نفر از ما سرباز شویم و دو میلیون آنان (مسلمانان) را بکشیم، ما پیروز خواهیم شد… شما تنها در صورتی می‌توانید از سناتنا دهرما ( هندویزم مطلق) محافظت کنید که به این روش عمل کنید.
گفتنی است که مسلمانان ۱۴ درصد از جمعیت ۱.۳۸ میلیاردی هند را تشکیل می‌دهند.

کد خبر: 101874