اخبار حاکی از آن است که یک هیئت نظامی بلندپایه کشور، برای بحث در مورد مسایل امنیتی و توسعه روابط نظامی با جمهوری اسلامی ایران، به تهران سفر کرده است.
گفته می‌شود که ریاست این هیئت را احمد تمیم عاصی معاون سیاسی وزارت دفاع کشور بر عهده دارد.
این هیئت بلندپایه نظامی، با امیر محمد احدی معاون امور بین‌المللی وزارت دفاع ایران دیدار و گفت‌وگو کرده است.
آقای عاصی همچنان در این سفر با وزیر دفاع، معاون بین‌الملل ستاد ارتش و فرمانده مرزبانی ایران دیدار می‌کند.
همچنان بازدید از صنایع دفاعی و تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی ایران در برنامه سفر این هیئت گنجانیده شده است.

کد خبر: 25278