هیلینا ملکیار سفیر کشور در ایتالیا به تازگی از سوی رییس جمهور غنی برکنار شده است.

هیلینا ملکیار سفیر کشور در ایتالیا به تازگی از سوی رییس جمهور غنی برکنار شده است
به گزارش خبرگزاری دید، یک منبع می‌گوید که در پی جنجال‌ها در سفارت کشور در روم – ایتالیا، رییس‌ جمهور غنی هیلینا ملکیار سفیر در روم و مستشار افغانستان را در این کشور برکنار کرده‌ است.
گفته شده که اخیراً دیپلمات‌ها از رفتار او شکایت داشته‌اند.
بر بنیاد یک مکتوب وزارت خارجه که به خبرگزاری دید رسیده است، نشان می‌دهد که حکم برکناری ملکیار امروز چهارشنبه ۲۳ جدی صادر شده و وظیفه او در ایتالیا پس از ۲۹ حوت خاتمه می‌یابد.

کد خبر: 62564