رحمت‌ الله نبیل نامزد دسته انتخاباتی« امنیت و عدالت» می‌گوید که از تلاش‌های زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان حمایت می‌کند اما، با شیوه کار او در پروسه صلح مخالف است.
به گزارش خبرگزاری دید، رحمت‌الله نبیل می‌گوید که عملکرد زلمی خلیلزاد در پروسه صلح سبب گردیده است تا میزان مشروعیت سیاسی گروه طالبان بیشتر شود و از جانب دیگر اجماع سیاسی برای صلح در افغانستان بیشتر پاشیده شود.
او می‌گوید که اکنون در افغانستان هیچ گونه اجماع برای صلح وجود ندارد.
نامزد دسته انتخاباتی امنیت و عدالت در گفت‌وگو با ایران انترنشنل تاکید می‌کند که از تلاش‌های زلمی خلیلزاد حمایت می‌کنم اما، مردم از جزئیات پروسه صلح هیچ چیزی نمی‌دانند.
او می‌گوید که قربانی این جنگ، مردم افغانستان است و باید مردم بدانند که پروسه صلح به کجا رسیده است.
به باور آقای رحمت‌الله نبیل، اکنون بسیاری از سیاسیون افغانستان باهم رقابت دارند تاکدام شان زودتر با گروه طالبان تماس برقرار می‌کنند. نه برای رسیدن به صلح وخواست مردم بلکه برای محقق شدن خواسته‌های سیاسی شان.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت کنونی ظرفیت ایجاد اجماع سیاسی برای صلح را ندارد.
رحمت‌الله نبیل در خصوص حمایت کشورهای منطقه از طالبان می‌گوید که پاکستان چهل سال است که افغانستان مشکل درست می‌کند. او در ادامه بیان می‌دارد که دولت پاکستان با بسیاری از فرماندهان گروه طالبان تماس دارد و اگر این کشور بخواهد می‌تواند طالبان را ناگزیر به ترک خشونت نماید.
به گفته آقای نبیل، جنگ افغانستان ابعاد بسیار پیچیده دارد.
نامزد دسته انتخاباتی امنیت و عدالت در خصوص رابطه ایران با گروه طالبان خاطر نشان می‌سازد که تا سال ۲۰۱۴ حمایت ایران از گروه طالبان خیلی تاکتیکی بود اما، با فعالیت گروه داعش در افغانستان تهران خواست به طالبان نگاه استراتیژیک کند و رابطه خود را با این گروه عمیق‌تر بسازد. آقای نبیل می‌گوید که نگران بود و است که مبادا داعش در افغانستان تهددی برای ایران باشد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که از کشیدگی میان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی در پروسه صلح بیشترین سود را طالبان برده است.
رحمت‌الله نبیل در خصوص جنجال انتخابات ریاست مجلس نمایندگان می‌گوید مشکل این است که چهره‌های سیاسی همواره به مسایل نگاه قومی دارند. همین مسئله سبب گردیده است که افغانستان به یک کشور ویران مبدل شود.
رحمت‌الله در باره سیاست جاری کشور می‌گوید که فضای بی‌اعتمادی در سیاست افغانستان بسیار حاکم شده است. او تصریح می‌کند که به مسئله اکثریت و اقلیت قومی باور ندارد. او اضافه می‌کند که در کشور یک اکثریت وطن دوست داریم و یک اقلیت خاین و در گام نخست باید این دو صف از هم جدا شود.
نبیل: تا زمانی که برای بحث‌های ملی یک گفتمان ملی شکل نگیرد این گونه چالش‌ها وجود خواهد داشت. ما در افغانستان یک اکثریت وطن دوست و یک اقلیت خاین داریم. اول باید این صف جدا شود. من خودم به مسئله اکثریت و اقلیت قومی باور ندارم. چنین باوری جفا است. باورهای قومی ما را ویران کرده است.
حکومت کنونی به نام وحدت ملی یاد می‌شود، دیوار دفاترشان مشترک است اما هیچ در خصوص مسایل ملی باهم گفت‌وگو و رایزنی نمی‌کنند و به تفاهم نمی‌رسند.

کد خبر: 48388