واتیکان از تایید ازدواج همجنسگرایان خودداری کرد

کد خبر: 87311