حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور که که در کنفرانس «افغانستان به سوی آینده» سخن می‌زد، پاکستان و امریکا را آغازگر جنگ در افغانستان خوانده و تاکید کرد که نباید ایالات متحده از خاک افغانستان علیه ایران استفاده کند.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور که که در کنفرانس «افغانستان به سوی آینده» سخن می‌زد، پاکستان و امریکا را آغازگر جنگ در افغانستان خوانده و تاکید کرد که نباید ایالات متحده از خاک افغانستان علیه ایران استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری دید، حامد کرزی رییس جمهور پیشین می‌گوید که جنگ افغانستان را‌ امریکا و پاکستان آغاز کرده‌اند و این دو کشور باید به این جنگ پایان دهند.
آقای کرزی گفت که دستگاه‌های استخباراتی پاکستان در تبانی با امریکا ترویج افراطیت و کشتار را در افغانستان پایه‌گذاری کردند؛ اما با آن‌هم افغانستان اکنون با این کشورها روابط نیک می‌خواهد.
رییس‌ جمهور پیشین کشور هشدار داد که امریکا نباید از خاک افغانستان در نزاع با دیگر کشورها استفاده کند.
با این همه، کرزی که زمانی از سوی امریکا به قدرت رسید در چند سال اخیر به جدی‌ترین منتقد سیاست‌های امریکا در افغانستان مبدل شده و رهبری سیاسیون گفت‌وگو کننده را با طلبان به دوش داشت.
آقای کرزی در کنفرانسی که در لاهور از سوی حکومت پاکستان راه‌اندازی شد، نیز اشتراک نکرد. او همواره گفته است که جنگ افغانستان در آنسوی مرز با پاکستان طرح‌ریزی می‌شود.

کد خبر: 50592