مسئولان محلی ولایت هرات بر تقویت نقش زنان در ساختار و تشکیلات ادارات تاکید کرده و حمایت از افزایش حضور زنان را در عرصه‌های مختلف یک اصل اساسی قلمداد کردند.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد آصف رحیمی والی هرات که شام گذشته در ضیافتی با حضور شماری از زنان فعال این ولایت برگزار شده بود، موجودیت و حضور شمار قابل توجهی از زنان را در ادارات و مؤسسات ملی و بین‌المللی این ولایت مایه امیدواری خوانده و گفت که با در نظر داشت ظرفیت و توانمندی زنان، باید شمار آنان افزایش یابد.
والی هرات، از زنان واجد شرایط خواست تا در پست‌های کلیدی با مردان رقابت نمایند و اطمنیان داشته باشند که قانون از آن‌ها حمایت خواهد کرد.
قابل ذکر است که در این نشست، زنان مساعد شدن بستر مناسب را به فعالیت و حضور شان در عرصه‌های مختلف قابل قدر خوانده و از حمایت‌های جدی و همه جانبه مقام ولایت هرات ابراز قدردانی نمودند.


کد خبر: 30433