واکنش‌های تند مقامات و سیاسیون به نشر فهرست جدید اقوام از سوی اداره ملی احصاییه

کد خبر: 87197