خبرگزاری دید: وزارت امور خارجه آلمان به مقررات جدید طا-لبان بر رسانه‌های افغانستان واکنش نشان داده و گفته این اقدام آزادی بیان را در این کشور تضعیف می‌کند.

وزارت امور خارجه آلمان به تازگی در چند رشته توییت به مقررات تازۀ طا-لبان بر رسانه‌های افغانستان واکنش نشان داده و گفته طا-لبان بر اساس رفتارشان قضاوت خواهند شد.
هفته گذشته، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، جلب و جذب و سمع شکایات طا-لبان مقررات جدید نشراتی را برای رسانه‌های افغانستان اعلام کرد.
بر اساس این مقررات، رسانه‌های تلویزیونی نباید فلم‌هایی را نشر کنند که «خلاف اصول شرعی و ارزش‌های افغانی» بوده و نیز نشر فلم‌های داخلی و خارجی که در آن «فرهنگ و عنعنات بیگانگان» بازتاب یافته و سبب «بد اخلاقی» در اجتماع می‌شود، منع قرار داده شده است. همچنین محدودیت‌های جدی بر زنان وضع کرده است.
وزارت خارجۀ آلمان نسبت به این دستور تازۀ طا-لبان به رسانه‌های افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
این وزارت همچنین اقدام طا-لبان را در تضاد با تعهدات مقام‌های آنان عنوان کرده و گفته است که ادامۀ این وضعیت، آزادی بیان را در این کشور تضعیف خواهد کرد.
آلمان همچنین به مقام‌های طالبان گوشزد کرده که این اقدام آنان برای «تقویت اعتماد» مناسب نیست و افزوده که طا-لبان بر اساس رفتار و عملکرد شان قضاوت خواهند شد.

کد خبر: 99685