کابل زمانی با پهلوانان و ورزشکارانش مشهور بود، امروز نیز باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در گوشه و کنار این شهر فعال است، اما ورزشکاران از عدم حمایت کافی دولت شاکی هستند. در این تصاویر ورشکاران رزمی کابلی را می‌بینید!

کد خبر: 55740