خبرگزاری دید: سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از مردم خواست که برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی و بناهای تاریخی در ساحات ناامن و جنگی همکاری کنند.


محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، امروز چهارشنبه(۲ سرطان) در یک نشست خبری گفت که میراث‌های فرهنگی و بناهای تاریخی ملکیت مردم است و شهروندان با وزارت اطلاعات و فرهنگ در حفظ بناهای تاریخی و میراث‌های فرهنگی به ویژه در مناطق ناامن و جنگی همکاری کنند.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این نگرانی وجود دارد که ممکن گروه‌های مافیایی، قاچاق‌بران و افراد فرصت طلب از فضای پیش آمده استفاده کنند و به آبدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی دست‌برد بزنند.
در این نشست، هارون حکیمی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، میراث‌های فرهنگی را متعلق به تمام مردم کشور خواند و تصریح کرد که مردم باید مسئولیت خود را برای حفاظت این میراث‌ها ادا کنند.
این درخواست از مردم در حالی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ مطرح می‌شود که جنگ در ساحات زیادی به شدت جریان دارد و گروه طالبان نیز متهم به قاچاق آثار باستانی و تاریخی کشور هستند.
گروه طالبان قبلاً بت‌های بامیان را که از میراث‌های عظیم بشری بود در سال ۱۳۷۹ تخریب کردند.

کد خبر: 92362