داکتر میرویس بلخی وزیر معارف کشور در دیدار با سفیر ایران در کابل از کمک‌های آن کشور در عرصه توسعه و انکشاف نظام و نصاب آموزشی کشور تشکر و قدردانی کرد.

داکتر میرویس بلخی وزیر معارف کشور در دیدار با سفیر ایران در کابل از کمک‌های آن کشور در عرصه توسعه و انکشاف نظام و نصاب آموزشی کشور تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، «میرویس بلخی» وزیر معارف کشور با بهادر امنینیان سفیر ایران در کابل دیدار و در مورد حمایت ایران از توسعه آموزش در این کشور گفت‌وگو کرد.
حمایت ایران از آموزش معلمان، توسعه نظام آموزشی، اعطای بورس و وسایل آموزشی از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بلخی در صفحه توییتر خود ضمن قدردانی از حمایت و کمک ایران برای توسعه نظام آموزشی در افغانستان، نوشت: در دیدار با سفیر ایران در مورد حمایت جمهوری اسلامی از آموزش معلمان، توسعه نظام آموزشی، بورس و وسایل آموزشی گفت‌وگو کردم.

کد خبر: 62612