گزارش‌ها حاکی از آن است که ویس احمد برمک وزیر داخله کشور شب گذشته به دیدار عطا محمد نور والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان رفته است.
گفته می‌شود آقای برمک برای میانجی‌گری به مزارشریف رفته تا آقای نور را به مذاکره و پذیرفتن تصمیم ارگ ترغیب کند.
به گزارش خبرگزاری دید، ویس احمد برمک وزیر داخله کشور ناوقت شام گذشته به مزارشریف رفته و با عطا محمد نور والی بلخ دیدار کرد.
گفته می‌شود که آقای برمک برای میانجی‌گری از سوی حکومت فرستاده شده تا با والی بلخ دیدار کرده و در مورد تنش به میان آمده میان بلخ و کابل مذاکره کند.
احتمال آن می‌رود که ارگ ریاست جمهوری، با توسل به مذاکره و میانی می‌خواهد تصمیم‌اش بر جانب مقابل بقبولاند.
پیش از این نیز، مقامات زیادی از جانب حکومت به مزارشریف رفته‌اند ولی تاکنون عطا محمد نور از موقف خود عقب‌نشینی نکرده است. ‌


کد خبر: 21256