وزیر دفاع آلمان که در ارگ ریاست جمهوری با محمد اشرف غنی در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، خواستار اعلام هرچه عاجل نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد.

وزیر دفاع آلمان که در ارگ ریاست جمهوری با محمد اشرف غنی در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، خواستار اعلام هرچه عاجل نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد.
به گزارش خبرگزاری دید، آنه‌گرت کرامپ-کارن باوئر وزیر دفاع آلمان که بعد از بازدید با نظامیان آلمانی در مزارشریف به کابل آمده است، در یک کنفرانس خبری مشترک با رییس جمهور غنی گفت که ما خواستار اعلام هر چه زودتر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هستیم.
خانم باوئر گفت که شرکای بین‌المللی افغانستان همکار درازمدت این کشور هستند و نیاز است که نتیجه انتخابات به یک دولت فراگیر ملی بینجامد.
همچنان رییس جمهور غنی ضمن ابراز سپاس از کمک‌های آلمان در بازسازی کشور، گفت که علاوه بر کمک‌های مستقیم، آلمان در چارچوب اتحادیه اروپا و ناتو به حیث یک همکار نهایت خوب و حامی افغانستان با ثبات در منطقه، کوشش‌های زیادی انجام داده است.
گفتنی است که در این اواخر سفرها و تماس‌های کشورهای حامی نظام در افغانستان بیشتر شده و به باور کارشناسان آنان در تلاش متقاعد کردن برخی طرف‌های انتخاباتی به پذیرش نتیجه انتخابات هستند.

کد خبر: 59748