نویسنده:

شکوهمند- خبرگزاری دید

حلقه‌ای که آقای نور با تعبیر «برخی‌ها» از آن یاد کرده است، اکنون نیز در پی عملی کردن چنین خواستی نیست و فقط به مقام و منزلتی مادی می‌اندیشد که به تازگی به آن دست یافته و چند صباحی می‌گذراند و همچنان این مسئله نمایانگر حقانیت موضع و موقف آقای نور در برابر عبدالله و حلقه ای است که در سیاست جز هوچی گری هنر دیگری بلد نیستند

عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی با نشر متن فرمانی که دو سال پیش برای تعدیل قانون اساسی و انتخابات از رییس جمهور دریافت کرده و متن فرمانی که به تازگی از سوی تیم ثبات و همگرایی در این خصوص گرفته شده، افشا کرده که چنین خواستی دو سال قبل از سوی او مطرح شده بود.
داکتر عبدالله به تازگی مدعی شده که فرمانی را برای تعدیل قانون انتخابات از سوی رییس جمهور غنی گرفته است، ولی متن فرمانی که آقای نور نیز منتشر کرده و دو سال پیش در تفاهمی گرفته شده، همین موضوع را بیان می‌کند.


آقای نور در متنی کوتاه توضیح داده که این فرمان گرفته شد و رییس جمهور نیز ذهنیت آن را در آن زمان داشت، ولی غرض ورزی «برخی‌ها» سبب شد تا آن فرمان عملی نشود.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا این داکتر عبدالله در آن زمان در تطبیق فرمان همکاری نکرد و اکنون پس از دو سال فوت وقت، به چنین ذهنیتی دست یافته است.


چنین می‌پندارم، حلقه‌ای که آقای نور با تعبیر «برخی‌ها» از آن یاد کرده است، اکنون نیز در پی عملی کردن چنین خواستی نیست و فقط به مقام و منزلتی مادی می‌اندیشد که به تازگی به آن دست یافته و چند صباحی می‌گذراند و همچنان این مسئله نمایانگر حقانیت موضع و موقف آقای نور در برابر عبدالله و حلقه ای است که در سیاست جز هوچی گری هنر دیگری بلد نیستند. اینگونه سیاست‌ورزی به نظر نویسنده این سطور، خیانت به تاریخ و سرنوشت یک طایفه است که همه توش و توان خویش را صرف مبارزه برای رسیدن به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه قدرت کرده است. خیانت به آرمان‌ و راهی است که صدها مبارز برای رسیدن به آن خون خویش را نثار کرده‌اند و خیانت به آرایی است که صادقانه و با پذیرفتن خطر از دست دادن جان، به صندوق رای ریخته شد تا داعیه تغییر ساختار نظام متحقق شود؛ غافل از این که چنین داعیه‌ای مایه و سرشت این جمع و جماعت نیست.

کد خبر: 68779