گزارش‌ها حاکی از وقوع انفجار در مربوطات حوزه شانزدهم شهر کابل است. گزارش‌های ابتدایی می‌گوید ۳ تن در نتیجه این انفجار زخم برداشته است.


به گزارش خبرگزاری دید، لحظات قبل انفجاری در ساحه چارراه ملی بس از مربوطات حوزه شانزدهم شهر کابل رخ داده است.
وزارت امور داخله با تأیید این رویداد گفته که سه تن در نتیجه زخم برداشتند.
این انفجار ناشی از ماین کنار جاده‌ای بوده است.
تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است.

کد خبر: 91409