ویتنام در کنفرانس ویدئویی شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تقویت حمایت از زنان و ترویج حقوق آن‌ها در افغانستان شد.

ویتنام در کنفرانس ویدئویی شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تقویت حمایت از زنان و ترویج حقوق آن‌ها در افغانستان شد.
به نقل از ویتنام پلس، سفیر ویتنام در سازمان ملل متحد در کنفرانس ویدئویی که به تازگی با عنوان «زنان و روند صلح افغانستان: تضمین اشتراک زنان و ترویج حقوق زنان» از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد، از روند صلح به رهبری مردم افغانستان ابراز حمایت کرد.
سفیر ویتنام افزوده است که تطبیق قطعنامه شماره ۲۵۱۳ سازمان ملل برای آوردن صلح در افغانستان حیاتی است.
وی به تلاش‌های حکومت افغانستان در محافظت از نقش زنان اذعان نمود. ۲۵ درصد تیم اعضای مذاکره کننده دولت را زنان تشکیل می‌دهد.
سفیر ویتنام در سازمان ملل همچنان به چالش‌های فرا روی زنان و دختران پرداخته و بر رسیدگی به مسائل بنیادی این چالش‌ها تأکید کرد.

کد خبر: 72609