هرچند در چند هفته اخیر گروه طالبان با گرفتن چند ولسوالی پیشروی هایی به ویژه در شمال کشور داشت، اما با شکل گیری هسته‌های بسیج مردمی علیه این گروه، یک باره ورق برگشت و اینک جنگجویان طالب با خشم مردم مواجه شده‌اند. در این آلبوم عملیات پاکسازی بلخ از وجود طالبان به رهبری عطامحمد نور به تصویر کشیده شده است.

کد خبر: 92504