وزیر امور خارجه پاکستان می‌گوید اسلام‌آباد نقش صادقانه خود را در روند صلح افغانستان بازی کرده و اکنون بخشی از راه‌حل و روند صلح تلقی می‌شود.

وزیر امور خارجه پاکستان می‌گوید اسلام‌آباد نقش صادقانه خود را در روند صلح افغانستان بازی کرده و اکنون بخشی از راه‌حل و روند صلح تلقی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دید، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز گذشته در مصاحبه‌ای گفته است که اکنون پاکستان بخشی از راه‌حل و روند صلح افغانستان تلقی می‌شود.
آقای قریشی در این مصاحبه گفته است که پاکستان نقش صادقانه خود را در تسهیل روند گفت‌وگوهای صلح افغانستان بازی کرده است.
وی می‌گوید: «امروز، پاکستان به عنوان رهبر صلح و ثبات در منطقه تبدیل شده است».
وزیر خارجه پاکستان در ادامه افزوده است که روند صلح افغانستان نباید تخریب شود، زیرا این امر به نفع مردم افغانستان نخواهد بود.
شاه محمود قریشی همچنان از سفر رییس جمهور ترامپ به پاکستان پس از انتخابات خبر داده است.

کد خبر: 63032