نخست‌وزیر پاکستان گفته که کشورش بیشتر از هر کشور دیگر علاقمند صلح در افغانستان است.

نخست‌وزیر پاکستان گفته که کشورش بیشتر از هر کشور دیگر علاقمند صلح در افغانستان است.
آقای خان تاکید می‌ورزد که نباید پاکستان مقصر اشتباهات راهبرد امریکا برای صلح افغانستان پنداشته شود.
به گزارش خبرگزاری دید، نخست وزیر پاکستان گفته است:«اگر در جهان یک کشور خواهان صلح در افغانستان باشد آن کشور پاکستان است، اگر افغانستان بی‌ثبات شود ما بییش‌ترین ضرر را خواهیم دید. مقصر دانستن پاکستان از بابت هرج و مرج در افغانستان بی‌انصافی است. این چیزی است که برای احمق ساختن مردم امریکا بکار برده می‌شود.»
قرار است که اشرف غنی به تاریخ ششم ماه سرطان سال روان بناء به دعوت رسمی نخست وزیر پاکستان به آن کشور سفر کند، سفری‌که انتظار می‌رود یخ‌های بی‌اعتمادی میان دو طرف را آب کند و پاکستان از نفوذش بر طالبان کار بگیرد و این گروه را وادار به گفت‌وگو با حکومت افغانستان بسازد.

کد خبر: 48479