وزیر امور خارجه پاکستان گفته است که هند نباید با بازی‌ غلط خود در افغانستان صلح منطقه را به خطر اندازد.

وزیر امور خارجه پاکستان گفته است که هند نباید با بازی‌ غلط خود در افغانستان صلح منطقه را به خطر اندازد.
به نقل از نیشن، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به تازگی گفته است که گروهی در افغانستان به نمایندگی از هند اتهاماتی علیه پاکستان می‌بندد.
وی با اشاره به اوضاع افغانستان و موضوع جامو و کشمیر گفته است: ما می‌خواهیم هند با گسترش حمایت از چنین جناح‌هایی نقش یک خرابکار را بازی نکند.
وزیر خارجه پاکستان افزوده است که کشورش خواهان صلح در افغانستان و نگران وضعیت رو به وخامت این کشور است.
قریشی با تأکید بر راه‌حل سیاسی مشکل افغانستان از طریق گفت‌وگو، بیان داشته است که جهان موضع پاکستان را مبنی بر این‌که هیچ راه‌حل نظامی برای مشکل افغانستان نیست، اذعان می‌کند.
گفتنی است که وزیر خارجه پاکستان در حالی این اظهارات را بیان می‌کند که مردم افغانستان و کشورهای جهان حضور رهبران طالبان را در پاکستان تأیید می‌کنند.

کد خبر: 94705