کمیسیون رسید‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که روند دسته‌بندی ۱۶هزار و ۵۰۰ شکایت ثبت شده‌ در این نهاد که مربوط تمامی ولایت‌ها می‌شود، پایان یافته است. به گفته مسئولان این کمیسیون، بربنیاد دسته‌بندی‌های نخستین در حدود شانزده‌گونه شکایت، از جمله افزایش یا کاهش آرا به سود یک نامزد و جانب‌داری کارمندان کمیسیون انتخابات در روند بازشماری آرا، ثبت شده‌ است.

کمیسیون رسید‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که روند دسته‌بندی ۱۶هزار و ۵۰۰ شکایت ثبت شده‌ در این نهاد که مربوط تمامی ولایت‌ها می‌شود، پایان یافته است. به گفته مسئولان این کمیسیون، بربنیاد دسته‌بندی‌های نخستین در حدود شانزده‌گونه شکایت، از جمله افزایش یا کاهش آرا به سود یک نامزد و جانب‌داری کارمندان کمیسیون انتخابات در روند بازشماری آرا، ثبت شده‌ است.
به گزارش خبرگزاری دید، شکایت‌های ثبت شده در موارد ذیل قابل تفکیک می‌باشد؛ تفاوت شمار آرای بایومتریک شده با برگه نتایج، افزایش و کاهش آرا به سود یک نامزد، انتقال آرای یک نامزد به نامزد دیگر، کاربرد رای پیش و پس از وقت، آرای بی بایومتریک، ابطال بدون دلیل محل‌های رای‌دهی، ناپدید شدن برگه‌های نتایج، تغییر در برگه نتایج پس از باز شماری آرا، آرای مشکوک، کار نکردن دستگاه‌های بایومتریک، جانب داری کارمندان کمیسیون انتخابات، شمارش آرا درغیاب ناظران و تقلب در روند بازشماری آرا.
بر اساس دسته‌بندی‌های ابتدایی، ننگرهار با ۲۳۲۱ شکایت بیشترین شکایت‌ها را دارد. پس از آن کابل با ۲۳۰۰ شکایت و قندهار با دوهزار شکایت در جایگاه دوم و سوم جا گرفته‌ است. اما جوزجان با چهار شکایت کمترین شکایت‌ها را درباره انتخابات ریاست‌جمهوری دارد.
کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که زمان برای بررسی شکایت‌ها در شماری از ولایت‌هایی که سطح شکایت‌ها در آن‌ها بلند است، پانزده روز تعیین شده که پنج روز از آن گذشته‌ است. آنان تاکید می‌کنند که بررسی شکایت‌ها در ده روز ممکن نیست.
در همین حال، نهادهای ناظر انتخاباتی بر بررسی دقیق و درست شکایت‌ها تاکید دارند. یوسف رشید رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید:«کمیسیون‌های مرکزی و ولایتی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی کوشش کنند که حتی‌الامکان به نقض قانون متوصل نشوند.»
روند ثبت شکایت‌ها در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی یک روز پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، روز دوشنبه (۲جدی) آغاز شد. بربنیاد قانون، کمیسیون‌های ولایتی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، پانزده روز فرصت دارند که شکایت‌های ثبت شده را بررسی کنند.

کد خبر: 61424