پرونده کمیشنران پیشین و رییسان دبیرخانه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی دادستانی کل به دادگاه سپرده شده است.

پرونده کمیشنران پیشین و رییسان دبیرخانه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی دادستانی کل به دادگاه سپرده شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، جمشید رسولی سخنگوی اداره دادستانی کل به رسانه‏ها گفته که پرونده اعضای سابق کمیسیون‌های انتخاباتی، برای طی مراحل قانونی، روز دوشنبه بیست‌وسوم ثور به دادگاه فرستاده شده است.
پیش از این، اداره دادستانی کل پرونده کمیشنران پیشین را در اول ماه جاری به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری فرستاده بود. اما جمشید رسولی می‌گوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری این پرونده را دوباره به دادستانی کل مسترد کرده و گفته است که بررسی جرایم انتخاباتی در حوزه کاری این مرکز قرار ندارد.
پرونده‌ای که پیش از این به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری فرستاده شده بود، مربوط به حوزه انتخابات پارلمانی ولایت کنر می‌شد. در این پرونده، هفت کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، سه کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی، رییس پیشین دبیرخانه و رییس تکنالوجی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات به ارتکاب جرایم انتخاباتی متهم شناخته شده‌ بودند.
اما پرونده‌ای که روز دوشنبه به محکمه سپرده شده است، مربوط به حوزه انتخاباتی کنر و بدخشان می‌شود. جمشید رسولی می‌گوید که در پرونده جرایم انتخاباتی مربوط به حوزه بدخشان ۱۴ نفر به شمول کمیشنران سابق و رییسان دبیرخانه کمیسیون‌های انتخاباتی متهم شناخته شده‌اند. اتهام این افراد، سوء استفاده از صلاحیت وظفیه‌ای، جعل و تزویر اسناد و کم و زیاد کردن آرای نامزدان است.
بر اساس معلومات اداره دادستانی کل در پیوند به پرونده کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات، افزون بر مدارک و اسنادی که از طریق نهادهای امنیتی و کشفی به دادستانی کل رسیده بود، بیش از ۷۰ شکایت از سوی مردم در مرکز و ولایت‌ها نیز ثبت شده است.
کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی پس از آن از سمت‌های‌شان برکنار و به دادستانی کل معرفی شدند که رییس جمهور غنی در ۲۳ دلو سال گذشته طرح تعدیل قانون انتخابات را توشیح کرد.

کد خبر: 47139