ناتو: پس از ارزیابی و مشوره در مورد خروج از افغانستان تصمیم می‌گیریم

کد خبر: 87380