فرانکویسس بتانکور هرچند پولدارترین زن جهان است، ولی در میان کل پولداترین‌های جهان جایگاه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.

فرانکویسس بتانکور هرچند پولدارترین زن جهان است، ولی در میان کل پولداترین‌های جهان جایگاه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.
آخرین براوردهای صورت گرفته از سوی مجله فوربس نشان می‌دهد ثروتمندترین زن جهان در رتبه پانزدهم ثروتمندان بزرگ جهان ایستاده است.
فرانکوییس بتانکور با دارا بودن ۴۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر ثروت، پولدارترین زن جهان محسوب می‌شود.
او دختر لیلیان بتانکور است، ثروتمندترین زن جهان که در سال ۱۳۹۶ در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
البته فکر نکنید که این زن با زحمت و پشت کار این ثروت را به دست آورده است. برایش به میراث رسید این ثروت.

کد خبر: 49553