پیام نوروزی سفارت امریکا: ملت افغانستان شایسته زندگی عاری از خشونت است

کد خبر: 87586