محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفری که به منطقه تجاری چابهار در آن کشور داشت، بندر چابهار را عامل توسعه اقتصادی افغانستان و زمینه همکاری کشورهای منطقه خوانده و ابراز امیدواری کرده است که چین و پاکستان نیز به این بندر بپیوندند.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفری که به منطقه تجاری چابهار در آن کشور داشت، بندر چابهار را عامل توسعه اقتصادی افغانستان و زمینه همکاری کشورهای منطقه خوانده و ابراز امیدواری کرده است که چین و پاکستان نیز به این بندر بپیوندند.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اهمیت بندر چابهار برای توسعه افغانستان گفت: توسعه کشور همسایه توسعه ما است و امنیت در افغانستان امنیت در ایران را باعث می‌شود. در سال‌های اخیر مردم ایران نیز در فشارهایی که بر مردم خوب افغانستان وارد شده سهیم بوده‌اند.
آقای ظریف با اشاره به میزبانی ۴ دهه‌ای ایران از مهاجران، توسعه افغانستان و جایگزینی اقتصاد غیر رسمی با اقتصاد رسمی را از طریق توسعه اقتصادی و تجارت قانونی ممکن دانست.
ظریف تاکید کرد که چابهار تنها مسیری است که می‌تواند چنین امکانی را برای افغانستان تضمین کند.
او با بیان این که بنادر چابهار و گوادر مکمل یکدیگر هستند، گفت: ایران مایل است چین و پاکستان نیز در بندر چابهار نقش آفرینی کنند.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم که چابهار یک نقطه راهبردی برای ایران است. بندر چابهار از جهات مختلف می تواند برای ایران، منطقه و کشورهای همسایه باعث ثبات، توسعه و آرامش باشد.

کد خبر: 47733