چهارمین نشست شورای عالی مصالحه ملی؛ بحث رهبران روی طرح جدید امریکا در روند صلح

کد خبر: 87200