نهاد حمایت از کودکان نگرانی شدیدی نسبت به وضعیت کودکان در افغانستان ابراز داشته و می‌گوید هر طفل که در این کشور متولد و بزرگ شده است، جنگ و خشونت را تجربه کرده است.


نهاد حمایت از کودکان نگرانی شدیدی نسبت به وضعیت کودکان در افغانستان ابراز داشته و می‌گوید هر طفل که در این کشور متولد و بزرگ شده است، جنگ و خشونت را تجربه کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، نهاد حمایت از کودکان (Save the Children) در بیانیه‌ای امروز دو شنبه (۱۵ میزان) گفته است که حدود ۲۰ میلیون کودک هر روز با ترس از شلیک گلوله، انفجار بمب از خواب بیدار می‌شوند و در خیابان‌ها، مکتب‌ها و خانه‌ها کشته یا معیوب می‌شوند.
این نهاد همچنان می‌گوید این نگران کننده است که ببینیم کودکان به این میزان خشونت‌ها عادت کرده‌اند.
این بیانیه میزان خشونت علیه کودکان را چنین خلاصه نموده است:
• بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کودک بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ در اثر خشونت کشته یا معیوب شده‌اند، ۲۷۴ کودک برای ایفای نقش در جنگ یا پشتیبانی از آن جذب شدند.
• بیش از ۳.۷ میلیون کودک هم اکنون به مکتب نمی‌رود، ۶۰ درصد آنان را دختران تشکیل می‌دهد.
• دست کم ۷۰۰ مکتب در سال ۲۰۱۸ به دلیل خشونت بسته بوده است.
• ۳.۸ میلیون کودک نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارد،‌ ۶۰۰ هزار تن از آنان از سوء تغذی حاد رنج می‌برند.
• بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، بیش از۸ هزار غیرنظامی قربانی مواد منفجره شدند. ۸۴ درصد قربانیان بقایای مواد انفجاری کودکان هستند.
• ۲۸۰ هزار نفر از خانه‌های شان بی‌جا شده‌اند، بیش از نیمی از آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهد.
وقت آن است که این جنگ علیه کودکان متوقف شود. اگر قوانین بین‌المللی بشردوستانه نقض شود، کودکان از آن رنج می‌برند، یک نهاد مستقل باید عاملان آن را تحت پیگرد قرار دهد.

کد خبر: 56045