خبرگزاری دید: شیرمحمد عباس ستانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه طا-لبان می‌گوید «دشمن» نباید فکر کند که «افغان‌ها» از ۴۰ سال جنگ خسته شده و توانایی دفاع را ندارند.

معین سیاسی وزارت خارجه طا-لبان امروز یک‌شنبه( ۵ جدی) در یک گردهمایی مردمی در غرب کابل گفت که امریکا نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند.
ستانکزی بیان کرد که نیروهای امریکایی با استفاده از تاریکی شب از افغانستان فرار کردند و چهار ماه می‌شود که افغان‌ها پس از ۴۰ سال مستقلانه تصمیم می‌گیرند.
او افزود: «ما از ایالات متحده می‌خواهیم که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند و به افغان‌ها اجازه دهد کشور خود را بسازند».
ستانکزی از همسایگان افغانستان نیز خواست که به کشور کمک کنند، مرزهای خود را به روی تردد افغان‌ها باز و صدور ویزا را تسهیل کنند.
معاون وزیر خارجه طا-لبان افزود که روزانه از نیمروز «صدها تن به گونه غیرقانونی به ایران می‌روند و بیش‌تر آنان در نیمه راه جان‌های‌شان را از دست می‌دهند و به ایران نمی‌رسند».
ستانکزی در بخشی از سخنرانی خود گفت که زنان و دختران حق کار و آموزش دارند؛ اما به باور او «فرهنگ افغانستان با فرهنگ کشورهای غربی متفاوت است».
این در حالی است که صد روز است که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب نرفته و همچنین زنان پس از تسلط طا-لبان از کار در ادارات دولتی منع شد‌ه‌اند.

کد خبر: 101071