اگر بلد نیستید یا نمی‌دانید چگونه ابروهای‌تان را بردارید می‌توانید ابروهای‌تان را با قلم به حالت دلخواه پررنگ کنید و موهای پراکنده را بردارید و یا یک قلم در انتهای چشم‌تان بگذارید و هر چه‌قدر ابرو از آن خط بیرون زده بود را بردارید و یک خط راست با موچین به وجود آورید و پراکندگی موها را برداشته قیچی کند.
به این نکات توجه کنید که اگر صورت «گردی» دارید می‌توانید کمان‌ابرو را زاویه‌دار و رو به بالا بردارید و اگر صورت کشیده‌اید دارید کمان و قوس ابرو را کم بردارید تا جای‌که ابروها گرد و هلال شود.
اگر قسمت از ابروهای‌تان خالی شده و یا شما اشتباه برداشتید ناراحت نباشید ابروهای‌تان را با پر کنید.
اما یادتان باشد قبل از برداشتن ابرو کمی ابروها را با یخ بی حس کنید تا درد کمتری در حین برداشتن داشته باشید، دستمال گرم هم می‌تواند به باز شدن منافذ پوست ابرو کمک کند.

کد خبر: 22241