خبرگزاری دید: معاون نخست ریاست جمهوری می‌گوید، این که طالبان کی هستند و از کجا هستند و در ذهن شان چه می‌گذرد مهم نیست؛ در یک کلمه: طالبان دشمن ما هستند!


امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری امروز دوشنبه(۲۱سرطان) در صفحه فیسبوکش نوشته که در این روزها باید از خیال پردازها و پندارگرایان دوری گرفت. آنچه من انجام می‌دهم. نیاز به عمل است حتا اگر کوچک. کییستند، از کجا حمایه می‌شوند، دنبال چه هستند، چه زشتی‌هایی را در ذهن دارند و استراتژی شان به خاطر تسخیر زمین و اذهان چیست موضوعات تکراری‌اند.
او نوشته که «موضوع در یک کلمه خلاصه می‌شود، طالبان دشمن ما است. از هرچه در توان داریم برای نابودسازی این دشمن دریغ نباید کنیم. اینکه در لحظه‌های دشوار قرار داریم مبرهن است».
صالح می‌گوید که در عین حال از دید سیاسی فرصت‌های بزرگ وجود دارد. تمام اقوام، تمام ولایات و اکثر نیروهای سیاسی (به جز از مستمری گیران پاکستان) طرفدار کامیابی و سرفرازی ارتش ملی کشورند.
معاون اول رییس جمهور افزوده: این فرصت استثنایی است. قوای مسلح افغانستان مرکزی ترین نقش را در ذهن ملت برای خود ترسیم کرده است. حتا آشکار شدن خلاها در هفته‌های اخیر از احترام مردم برای این نیروی با افتخار نکاسته است.
صالح گفته که «طالب یک گروه است که برای بسته‌ای از منافع مخلوط می‌جنگد، ولی در هر حال یک گروه است. حاکمیت گروه در افغانستان ناممکن است، حتا اگر زمین بیشتر را تسخیر کند».
او خاطرنشان کرده که همین اکنون بسیاری از مردم در ساحات تحت سلطه آنها (طالبان) به فغان آمدند. پرسیده می‌شود که دلیل تحولات اخیر چیست؟ دلایل زیادی دارد و عمده ترین آن جابه‌جایی ناسنجیده قوت‌ها یا به اصطلاح تعبیه بود که اساس آن قضاوت نظامی نبود. حضور ضعیف در صدها نقطه به جای حضور قوی در چند نقطه. در پهلوی ده‌ها دلیل نظامی حداقل همین بخش نیز مد نظر گرفته نشده بود.
این مقام حکومت همچنین تصریح کرده که در هر واحد کوچک و متوسط ارتش که چند نفر با روحیه مقاومت کردند، وضعیت تغییر کرده است. دشمن نه شش متر قد دارد و نه بالدار است. زیر تاثیر تبلیغات نروید.

کد خبر: 93401