چین به تازه‌‏گی ماهواره‌ای را پرتاب کرده است که هدفش کاوش در بخشی از ماه است که زمینیان آن را نمی‌بینند.
این ماهواره «کوییکیاو»( پل زاغی) نام دارد و در مدار ۴۸۰ هزار کیلومتری زمین قرار گرفته است.
نام این ماهواره به یک داستان عامیانه‌ چینی بر می‌گردد که زاغ‌ها با بال‌هایشان در هفتمین شب هفتمین ماه تقویم قمری پلی را می‌سازند تا «ژی‌نو»، (هفتمین دختر الهه بهشت) بتواند همسرش را که به خاطر کهکشان راه شیری از او جدا شده، ببیند.
این اولین ماهواره ارتباطی دنیا است که در این بخش ماه فعالیت می‌کند.
چین می‌خواهد پس از استقرار ماهواره، کاوشگری به آنچه به سمت پنهان ماه نام گرفته بفرستد.
تاکنون هیچ کاوشگری به خاطر مشکلات و پیچیدگی‌های ارتباطاتی نتوانسته به نیمه پنهان ماه دسترسی داشته باشد.
ماهواره پرتاب شده چین با تقویت سیگنال‌های کاوشگر، آن‌ها را در زمین در اختیار دانشمندان قرار می‌دهد.
بخشی از ماه را ما از زمین هرگز نمی‌بینیم چون همواره یک سمت ماه رو به زمین است.
آنچه به نیمه تاریک ماه مشهور شده در واقع تاریک و تیره نیست اما اطلاعات چندانی در باره این سمت وجود ندارد و برای زمینیان همواره با رمز و راز همراه بوده است و به همین خاطر است که آن را سوی تاریک ماه لقب داده‌اند.
نام بهتری که اغلب برای اشاره به این قسمت از ماه استفاده می‌شود «بخش دورتر» ماه است.
در سال ۱۹۶۸ فضانوردان فضاپیمای آپولو اولین انسان‌هایی بودند که شخصا نیمه دورتر ماه را دیدند، اما اولین عکس‌برداری از «نیمه پنهان» ماه را فضاپیمای (لونای۳) شوروی سابق انجام داد.


کد خبر: 29709