چین تصمیم دارد که در ولایت بدخشان پایگاه نظامی ایجاد کند.
این پایگاه در منطقه‌ دالان واخان، منطقه‌ای که با ایالت «سین‌کیانگ» چین مرز مشترک دارد، ایجاد خواهد شد.
افزایش ناامنی‌ها در افغانستان و حضور داعش در شمال کشور، هدف ایجاد این پایگاه نظامی عنوان شده است.
یک مقام سفارت چین در کابل به خبرگزاری فرانسه گفته است که بیجنگ تنها در حال «ظرفیت‌سازی» در افغانستان است.
اما وزارت دفاع ملی این موضوع را رد می‌کند و تاکید دارد که افغانستان هیچ تصمیمی دراین باره نگرفته است.
این موضوع درحالی مطرح می‌شود که رییس جمهوری، در تلاش است که نفوذ اقتصادی و جفرافیایی‌اش را بر دیگر کشورها افزایش دهد.
به باور آگاهان، چین درپی گسترش نفوس‌اش در افغانستان است تا از این راه به منافع‌اش برسد.
چندی پیش هم، گفته‌های در مورد ایجاد پایگاه نظامی در مرز چین با افغانستان به میان آمده بود، آنچه که با واکنش تند چین روبه رو شد و وزیر دفاع این کشور ایجاد پایگاه نظامی در افغانستان را رد کرده بود.


کد خبر: 23077