گزارش‌ها می‌رساند که کشور چین در حال ساخت یک ایستگاه فضایی است که تا سال ۲۰۲۰ به فضا فرستاده خواهد شد.

گزارش‌ها می‌رساند که کشور چین در حال ساخت یک ایستگاه فضایی است که تا سال ۲۰۲۰ به فضا فرستاده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دید، ژو جیانپینگ طراح اصلی برنامه فضایی سرنشیندار چین می‌گوید این ایستگاه که از مدار ۳۴۰ تا ۴۵۰ کیلومتری از سطح زمین عبور می‌کند، در صورت لزوم می‌تواند ۱۸۰ تن افزایش یابد و سه تا شش فضانورد را در خود جای دهد.
آزمایشگاه فضایی Tiangong- 2 کشور چین که از سال ۲۰۱۶ در مدار قرار گرفته، تا پایان ۲۰۱۹ از مدار خارج می‌شود تا این مدار به فضا ارسال شود.
ایستگاه فضایی چین که در گذشته قرار بود تا سال ۲۰۲۲ به مدار ارسال شود، اینک قرار است سریعتر از هنگام مقرر ارسال شود.

کد خبر: 57089